Zhou Qiren

Zhou Qiren
  • Professor, China Centre for Economic Research, National School of Development, Peking University, People's Republic of China

PhD, UCLA. Currently, Professor, China Centre for Economic Research, Peking University, People's Republic of China.