Tashi Wangmo

Tashi Wangmo
  • Member of Parliament
    Bhutan National Council