India Economic Summit

14—16 November 2010 New Delhi, India