Carsten Stöcker

, innogy SE, Innovation Hub, Machine Economy Lighthouse