Kizito Makoye

Freelance correspondent, Thomson Reuters Foundation

Kizito Makoye is a freelance correspondent for the Thomson Reuters Foundation, based in Dar es Salaam, Tanzania.