Madhusudan Gopalan

Managing Director and CEO, South Asia, Procter & Gamble

Madhusudan Gopalan is Managing Director and CEO, South Asia, Procter & Gamble